Bùi Ngọc Tuyền

Bùi Ngọc Tuyền

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm


Giảng viên, Luật sư
Luật thương mại, luật Kinh tế/Luật Kinh doanh, pháp luật đại cương