Doãn Thị Ngọc

Doãn Thị Ngọc

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Giáo dục công tác xã hội (CTXH) chuyên nghiệp và quốc tế, CTXH vĩ mô, lượng giá các chương trình, các vấn đề giới, bình đẳng giới trong gia đình, bạo lực gia đình, hành vi con người trong môi trường xã hội, các vấn đề về người cao tuổi, những vấn đề chăm sóc bản thân và người thân, trầm cảm, văn hóa, văn chương và tư duy phê phán

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm


Công tác xã hội nhập môn, ành vi con người và môi trường xã hội, giới và phát triển, văn chương Mỹ-American Literature, văn hóa Anh-Mỹ-British and American Cultures, tiếng Anh tổng quát-General English
Công tác xã hội, giáo dục học chuyên ngành lý luận & giảng dạy Tiếng Anh-TESOL