Dương Trọng Nhân

Dương Trọng Nhân

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán Trường School of Economics and Laws of Berlin (Đức)

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán Trường School of Economics and Laws of Berlin (Đức)


Kế toán-kiểm toán