Hồ Thị Bích Nhơn

Hồ Thị Bích Nhơn

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán Trường Trường Đại học Quy Nhơn, năm 2014

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2014

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán Trường Trường Đại học Quy Nhơn


Kế toán cho nhiều công ty, Giảng viên tập sự