Hoàng Huy Cường

Hoàng Huy Cường

Học vị/Chức danh

Nghiên cứu sinh/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán Trường Đại học Kinh tế TPHCM, năm 2009

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: 0985036193

Thạc Sĩ: năm 2009

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán Trường Đại học Kinh tế TPHCM


Kế toán tổng hợp, Giảng viên Khoa kế toán kiểm toán