Huỳnh Hạnh Phúc

Huỳnh Hạnh Phúc

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Victoria – Melbourne, Australia, năm 2012

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2012

Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Victoria – Melbourne, Australia


Giám đốc thương hiệu Phở 24
Quản trị marketing, Quản trị kinh doanh