Lê Thị Kim Dung

Lê Thị Kim Dung

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm


Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô