Lý Nguyễn Thu Ngọc

Lý Nguyễn Thu Ngọc

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Cô Lý Nguyễn Thu Ngọc tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Kế toán tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 2010. Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cùng với Kiến thức chuyên môn sâu, Cô Thu Ngọc là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường. Cô Ngọc quan niệm "hãy chia sẻ nhiều hơn để được nhận nhiều hơn. Cùng nhau chúng ta hãy làm phong phú kiến thức cho bản thân, gia đình và xã hội. Là một công dân trẻ ASEAN trong thời kỳ hội nhập, tôi luôn: Năng động và sáng tạo, không ngừng học hỏi những điều mới".

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2010

- Thạc sĩ Kế toán tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM


Cử Nhân: năm 2004

- Cử nhân chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán tại trường Đại học Kinh tế TPHCM.


Có hơn 5 năm kinh nghiệm trong giảng dạy các môn như:

- Nguyên lý kế toán

- Kế toán quản trị

Lĩnh vực nghiên cứu chính là Kế toán quản trị