Ngô Thành Trung

Ngô Thành Trung

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2012

Trường Đại học Mở Tp.HCM


Các yếu tố quyết định đến quy mô thành lập của doanh nghiệp tại TP.HCM