Nguyễn Bảo Thanh Nghi

Nguyễn Bảo Thanh Nghi

Học vị/Chức danh

Tiến Sĩ/Trưởng bộ môn Xã Hội Học

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp tiến sĩ Boston University, Hoa Kỳ

Thông tin liên lạc:

Tiến Sĩ: năm 2010

Tốt nghiệp tiến sĩ Boston University, Hoa Kỳ


Xã hội học đại cương, xã hội học di cư và di dân, lý thuyết xã hội học hiện đại, xã hội học kinh tế, xã hội học về giới
Xã hội học di cư và di dân, Giới, tính dục và gia đình, các nhóm thiểu số (sắc tộc, tôn giáo, kinh tế, chính trị), phát triển xã hội và chậm phát triển, xã hội học về tuổi già