Nguyễn Giang Châu

Nguyễn Giang Châu

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2010

Thạc Sĩ ĐH Tổng Hợp Quốc Gia Mat-xcơ-va