Nguyễn Thị Bích Phượng

Nguyễn Thị Bích Phượng

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế thế giới & Quan hệ kinh tế quốc tế Trường Đại học Ngoại Thương, cơ sở 2, TPHCM, năm 2010

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2010

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế thế giới & Quan hệ kinh tế quốc tế Trường Đại học Ngoại Thương, cơ sở 2, TPHCM


Kinh tế ngoại thương, Kinh tế thế giới & Quan hệ kinh tế quốc tế