Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Học vị/Chức danh

Tiến Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Mộng Tuyền có 26 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Mở Tp. HCM. Từ 1990-2007, Bà Tuyền làm trợ lý đào tạo tại cơ sở 3 – Bình Dương. Từ 2007-2009, Bà Tuyền làm chuyên viên đào tạo tại trung tâm đào tạo từ xa của Trường. Từ 2009 đến nay, Bà Tuyền trở thành giảng viên cơ hữu ở bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Ban cơ bản của Trường Đại học Mở Tp. HCM với hai môn giảng chính thức là Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Thông tin liên lạc:

Tiến Sĩ: năm 2010

Viện Khoa Học Xã Hội TP.HCM


Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam.

Từ nguồn gốc văn hóa Á Đông đến chủ nghĩa nhân văn mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh.