Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Học vị/Chức danh

Nghiên cứu sinh/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán Trường Đại học Kinh tế TPHCM, năm 2004

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2004

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán Trường Đại học Kinh tế TPHCM


Kế toán trưởng, Giảng viên Chuyên ngành kế toán