Nguyễn Trần Cẩm Linh

Nguyễn Trần Cẩm Linh

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Southern Taiwan University - Đài Loan. Từ năm 2010 đến năm 2013, Cô là Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quàn trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế TPHCM. Tham gia hướng dẫn nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Ngoài ra, Cô còn thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường và trọng điểm Quốc gia. Bên cạnh đó, Cô còn là tác giả của các bài báo khoa học và 2 quyển sách là Kỹ năng học tập và Marketing dịch vụ (Sách lưu hành nội bộ - Trường Đại học Mở TPHCM).

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2006 đến năm 2008

- Từ năm 2010 đến năm 2013, Cô Nguyễn Trần Cẩm Linh là Nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế TPHCM. 

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Southern Taiwan University - Đài Loan. 


Cử Nhân: năm 2002 đến năm 2006

- Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh tại Đại Học Nông Lâm TP. HCM


Có trên 8 năm kinh nghiệm Giảng dạy trong các môn học như

- Marketing căn bản,

- Marketing du lịch,

- Marketing dịch vụ.

Lĩnh vực nghiên cứu chính là Marketing dịch vụ

Trong quá trình làm việc và giảng dạy, Cô Nguyễn Trần Cẩm Linh đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm:

- 2011: Đề tài NCKH trọng điểm quốc gia "Các yếu tố chính quyết định sự hài lòng và trung thành trong lĩnh vực dịch vụ ở Việt Nam - Kiểm định trong ngành Ngân hàng, Du lịch khách sạn và Hàng không", Đề tài trọng điểm cấp quốc gia Mã số B2011-20- 05TĐ, Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Phạm Ngọc Thuý, Đại học Bách khoa TPHCM

- 2008: “Applying Structural Equation Modeling to Analyze the ISO 9000 Implementation Manufactured Companies in Vietnam”; Đề tài nghiên cứu cấp trường

- 2006: “Đánh giá việc áp dụng TQM trong công tác quản lý chất lượng của công ty Phồn Vinh – Bình Dương”; Đề tài nghiên cứu cấp trường

- 2005: “Một số đề xuất về việc Quản trị thương hiệu cà phê (Trường hợp cà phê Thu Hà)”; nghiên cứu khoa học đề tài cấp Trường

Ngoài ra, Cô còn là tác giả của nhiều bài báo Khoa học như:

- 2015: “Nguồn lực tương tác của doanh nghiệp cùa giá trị dịch vụ theo quan điểm của khách hàng sử dụng dịch vụ y tế”, Pham Ngoc Thuy, Nguyen Tran Cam Linh, Nguyen Tien Dung, Pham Tien Minh, Tạp chí Phát triển KH&CN, ISSN 1859-0128, tập 19,Q1-2016, tr. 127 – 140

- 2015: “Discovering the relationships among Brand Experience, Brand Personality and customer loyalty: A study of Vietnam Luxury Hotel market”, Nguyen Tran Cam Linh, Vu Quoc Chinh, Corporate Social Responsibility and sustainable business development International conference, ISBN 978-604-73-3756-9, 2015, tr.221-230

- 2015: “Firm's Operant resources and service value - A customer perspective - a study of healthcare service”, Pham Ngoc Thuy, Nguyen Tran Cam Linh, Le Nguyen Hau, Nguyen Tien Dung, Pham Tien Minh, Pacific basin finance, economics, accounting and management international conference, This research funded by VNU HCMC (Grant number B2014-20-02)

- 2014: “The role of sales policy and the quality of staff in self-service stores - case of supermarket and convenient store in Vietnam”, Nguyen Tran Cam Linh, Do Nhu Thao, The tenth international conference on knowledge-based economy and globalmanagement, Southern Taiwan University of Science and Technology, ISBN: 978-986-6975-73-8; 2014, tr. 353 – 359

- 2013: “Đánh giá của khách hàng cá nhân về nguồn lực doanh nghiệp”, Nguyễn Trần Cẩm Linh, Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, ISSN: 0866- 7802 - 4, 2013, tr. 41-48

- 2011: “Different paths from service personal values to customer loyalty - A study of retail banking services”, Nguyễn Trần Cẩm Linh & Phạm Ngọc Thúy, World Business and Social Science Research Conference, 978-0-9808279-4-1, 2011

- 2007: “ISO 9000 Implementation of the Companies in Vietnam”, F. Huarng and Nguyen Tran Cam Linh, Proceedings of International Conference on Knowledge-based Economy and Global Management, 2007, tr. 112-120

Và các Quyển sách như:

- 2015: Marketing dịch vụ, Trường ĐH Mở TPHCM, tài liệu lưu hành nội bộ

- 2011: Kỹ năng học tập, cùng với nhóm giảng viên Khoa QTKD, trường Đại học Mở TP. HCM, 2010, NXB Thống kê