Phạm Minh Vương

Phạm Minh Vương

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị tài chính Trường University of Central , năm 2011 Lancashire (Anh)

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: 0939485051

Thạc Sĩ: năm 2011

ốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị tài chính Trường University of Central , Lancashire (Anh)


Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán
Kế toán tài chính, Quản trị tài chính