Phạm Thị Phương Thảo

Phạm Thị Phương Thảo

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Cô Phạm Thị Phương Thảo tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 2011. Hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cùng với Kiến thức chuyên môn sâu, Cô Phương Thảo là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường. Cô tham gia nghiên cứu khoa học và đã có một số bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học của Trường.

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2011

- Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM


Cử Nhân: năm 2004

- Cử nhân chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán tại Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM


Có hơn 8 năm kinh nghiệm trong giảng dạy các môn như:

- Nguyên lý kế toán

- Kế toán ngân hàng

Lĩnh vực nghiên cứu chính là Kế toán tài chính

Trong quá trình làm việc và giảng dạy, Cô Phạm Thị Phương Thảo đã thực hiện nhiều tài nghiên cứu khoa học cấp Trường là:

- 2013: Thành viên của Đề tài nghiên cứu cấp Trường "Phân tích báo cáo tài chính các Công ty niêm yết thuộc lĩnh vực xuất khấu thủy sản Việt Nam giai đoạn 2006- 2010 nhằm nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả kinh doanh"