Phan Ngọc Thùy Như

Phan Ngọc Thùy Như

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2004

Thạc sĩ Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM


Lãi suất và chính sách tiền tệ tại Việt Nam