Phan Thị Minh Huệ

Phan Thị Minh Huệ

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2008

Thạc sĩ Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM


Lãi suất và chính sách tiền tệ tại Việt Nam