Trần Thị Thanh Trà

Trần Thị Thanh Trà

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2010

Thạc sĩ Trường ĐHSP TP.HCM


Tâm lý học đại cương, tâm lý học phát triển,tâm lý học xã hội