Trần Thị Vinh

Trần Thị Vinh

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, năm 2011

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: 0939178910

Thạc Sĩ: năm 2011

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh


Kế toán quản trị, Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Giảng viên