Trần Tuyết Thanh

Trần Tuyết Thanh

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Phụ trách bộ môn Nguyên Lý Kế Toán

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Cô Trần Tuyết Thanh tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế tài chính ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 2004. Hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cùng với Kiến thức chuyên môn sâu, Cô Tuyết Thanh là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường. Cô tham gia nghiên cứu khoa học và đã có một số bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học của Trường.

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2004

- Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế tài chính ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM


Cử Nhân: năm 1998

- Cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM


Có hơn 9 năm kinh nghiệm trong giảng dạy các môn như:

- Nguyên lý kế toán

- Kế toán tài chính

Lĩnh vực nghiên cứu chính là Kế toán tài chính

Trong quá trình làm việc và giảng dạy, Cô Trần Tuyết Thanh đã thực hiện nhiều tài nghiên cứu khoa học cấp Trường là:

- 2014: Ủy viên của Đề tài nghiên cứu cấp Trường "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng mức độ thuyết minh BCTC của các DN niêm yết trên sàn CK TP.HCM"

Ngoài ra, Cô còn là tác giả của bài báo khoa học:

- 2010: Công trình nghiên cứu khoa học "Bài báo “Nâng cao tính hữu dụng của thông tin kế toán đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán” được đăng trên tạp chí Kinh tế và Phát triển.