Trịnh Thị Thanh Hải

Trịnh Thị Thanh Hải

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2004

Viện Toán học Việt Nam