Võ Thị Ngọc Trinh

Võ Thị Ngọc Trinh

Học vị/Chức danh

Thạc Sĩ/Giảng Viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm


Kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, chính sách ngoại thương và công nghiệp