Vũ Quốc Thông

Vũ Quốc Thông

Học vị/Chức danh

Nghiên cứu sinh/Phụ trách bộ môn Hệ Thống Thông Tin Kế Toán

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ Hệ Thống Thông Tin Trong Kinh Doanh tại Trường Đại học Quốc Tế RMIT, TP. Melbourne, ÚC, năm 2006

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2006

Tốt nghiệp Thạc sĩ Hệ Thống Thông Tin Trong Kinh Doanh tại Trường Đại học Quốc Tế RMIT, TP. Melbourne, ÚC


Giảng dạy bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

Hệ thống thông tin kế toán