Đặng Xuân Cảnh

Đặng Xuân Cảnh

Học vị/Chức danh

Tiến Sĩ/Tổng Giám đốc

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Ông Cảnh là một trong những Kiểm toán viên đầu tiên ở Việt Nam. Ông đã có hơn 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, và trong đó hơn 8 năm giữ cương vị là Phó Giám đốc phụ trách Kiểm toán và Tư vấn Thuế của một công ty kiểm toán lớn hàng đầu của Bộ Tài chính, sau đó, ông Cảnh được mời về làm Trưởng phòng Tư vấn Thuế cho một tập đoàn kiểm toán hàng đầu thế giới trước khi gia nhập vào RSM Việt Nam với vị trí Tổng Giám đốc.

Ông Cảnh là thành viên của Hội đồng Khoa học Kế toán và Kiểm toán của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, thành viên Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên Công chứng Việt Nam (VACPA) đồng thời Ông Cảnh cũng là thành viên Ban Chấp hành Hội tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA).Ông Cảnh tham gia tích cực vào công tác giảng dạy kế toán, tài chính của nhiều trường đại học, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đảm trách công tác tư vấn, huấn luyện cho đội ngũ tài chính kế toán của nhiều tập đoàn đa quốc gia đang có mặt tại Việt Nam như: Pepsi, Sony, Tiger Beer, CP, Fujitsu; Saigon Toursit, Tổng Công ty Bến Thành, Trường Hải Auto, Sonadezi……

Thông tin liên lạc: