Điền Văn Châu

Điền Văn Châu

Học vị/Chức danh

Thạc sĩ/Phó Tổng Giám đốc

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Ông Điền Văn Châu tốt nghiệp đại học Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM năm 1983, Khoa Kế Tài Ngân và hoàn thành chương trình Thạc sĩ kế toán Quốc tế (Master of International Accounting - MinTA) của Trường Đại học Công Nghệ Swinburne, Úc. Ông Châu cũng đã tham gia các lớp kế toán và kiểm toán ngắn hạn tại Anh Quốc, Úc và Malaysia và trải qua nhiều năm trong nghề nghiệp kiểm toán trước khi trở thành Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán FAC.

Là người tâm huyết với nghề nghiệp, Ông Châu đã tham gia giảng dạy nhiều khóa học liên quan đến kiểm toán độc lập, đặc biệt là kỹ năng thực hành trên hồ sơ kiểm toán.

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: