Đoàn Thị Thanh Thúy

Đoàn Thị Thanh Thúy

Học vị/Chức danh

Thạc sĩ/Giảng viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Cô Đoàn Thị Thanh Thúy tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Chương trình liên kết Việt - Bỉ của Trường Đại học Mở TPHCM năm 2012. Hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cùng với Kiến thức chuyên môn sâu, Cô Thanh Thúy là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường. Cô tham gia nghiên cứu khoa học và đã có nhiều bài báo đăng trong kỹ yếu của các hội thảo lớn. 

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2010 đến năm 2013

- Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Chương trình liên kết Việt - Bỉ của Trường Đại học Mở TPHCM.

- Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử tại Trường Đại học Bách khoa TPHCM (từ năm 2004 đến năm 2006)


Cử Nhân: năm 1998 đến năm 2003

- Cử nhân chuyên ngành Điện tử viễn thông Trường Đại học Bách khoa TPHCM.


Có hơn 9 năm kinh nghiệm giảng dạy trong ngành Quản trị kinh doanh. Môn học mà Cô trực tiếp giảng dạy là môn Quản trị dự án.

Lĩnh vực nghiên cứu chính là Quản trị kinh doanh

Trong quá trình làm việc và giảng dạy, Cô Đoàn Thị Thanh Thúy đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm:

- 2015: A study on customer acceptance of dragon fruit wine product - Corporate Social Responsibility and Sustainable Business Development - ICB.2015

- 2014: Phát triển du lịch ẩm thực đồng quê ở miền đồng bằng sông Cửu Long - Hội thảo khoa học: Khoa học công nghệ và sự phát triển kinh tế sáng tạo tỉnh Long An