Dư Ngọc Bích

Dư Ngọc Bích

Học vị/Chức danh

Tiến Sĩ/Phó Trưởng Khoa Luật

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Luật thương mại và tư pháp quốc tế vào năm 2006 tại Đại học Groningen Hà Lan. Băt đầu giảng dạy đại học từ năm 1998 tại các trường Đại học Cần Thơ, và Đại học Mở TPHCM. Đã có cơ hội học tập và nghiên cứu tại Hà Lan trong Chương trình Sandwich Hà Lan - Việt Nam. Chủ trì hoặc tham gia một số đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Luật thương mại và tư pháp.

Thông tin liên lạc:

Tiến Sĩ: năm Năm 2002 đến năm 2006

Tiến sĩ Dư Ngọc Bích là chủ trì hoặc thành viên của các công trình nghiên cứu khoa học như:

- Năm 2004: Thành viên của công trình nghiên cứu "Nguyên tắc có đi có lại có phải là giải pháp?" được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Văn phòng Quốc hội.

- Năm 2006: Thành viên của công trình nghiên cứu “Recognition and enforcement of foreign judgments in civil and commercial matters: A proposal for Vietnam” được đăng trên tạp chí Hephaestus Publishers the Netherlands, ISBN-10: 90-77096-13-2; ISBN-13:  978-90-77096-13-0.

- Năm 2008: Thành viên của công trình nghiên cứu "Đăng tải công khai bản án tòa án- bước tiến của quá trình cải thiện và minh bạch hóa pháp luật” được đăng trên tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp.

- Năm 2008: Thành viên của công trình nghiên cứu “Sửa đổi cách tiếp cận các quy định về công nhận thi hành bản án dân sự, thương mại của tòa án nước ngoài” được đăng trên tạp chí Tòa án Nhân dân tối cao.

- Năm 2008: Thành viên của công trình nghiên cứu “Cross-border recognition and enforcement of foreign judgments in Vietnam” được đăng trên tạp chí Journal of Private International Law, Hart Publishing, ISSN 1744-1048.

- Năm 2013: Thành viên của công trình nghiên cứu “Doanh nghiệp Nhà nước nhìn từ góc độ Hiến Pháp” được đăng trên Kỹ yếu tòa đàm của Tạp chí Cộng Sản “Góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992”.

- Năm 2013: Thành viên của công trình nghiên cứu "Chống chuyền giá và khả năng thực thi pháp luật của cơ quan thuế" được đăng trên tạp chí Nghiên cứu lập pháp.

- Năm 2012: Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cấp Trường "Quyền tài phán và vấn đề công nhận và thi hành bản án dân sư, thương mại của tòa án tại các nước thành viên Liên minh Châu Âu – Những tác động đến công dân, pháp nhân Việt Nam"


Đã có 18 năm làm công tác giảng dạy các môn:

- Luật thương mại

- Tư pháp quốc tế

- Luật kinh tế

Luật thương mại và tư pháp quốc tế.