Hoàng Thị Phương Thảo

Hoàng Thị Phương Thảo

Học vị/Chức danh

Phó Giáo Sư-Tiến sĩ/Phó Trưởng khoa Sau Đại học

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường AIT - Thái Lan vào năm 1996. Sau đó, với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực Kinh doanh quốc tế, Cô tiếp tục học lên Tiến sĩ cũng tại Trường AIT - Thái Lan. Băt đầu giảng dạy đại học từ năm 1985 tại các trường Đại học Kinh tế TPHCM, và Đại học Mở TPHCM. Chủ trì hoặc tham gia một số đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Phương pháp nghiên cứu khoa học, Thương mại điện tử, Quản trị Marketing, Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Chiến lược Marketing, E-marketing, Quản trị kênh phân phối.

Thông tin liên lạc:

Tiến Sĩ: năm 2008

Trong quá trình tham gia học tập bậc Tiến sĩ, Cô Hoàng Thị Phương Thảo đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm:

- 2006: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Giá trị dịch vụ và chất lượng dịch vụ giáo dục đại học: Trường hợp trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM”

- 2001: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Tác động của quảng cáo và khuyến mãi đến hành vi tiêu dùng của khách hàng”

- 2000: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Nghiên cứu hành vi mua sắm của khách hàng tại siêu thị”

Ngoài ra, Cô còn là tác giả của nhiều bài báo Khoa học như:

- 2008: Internet use, customer relationships and loyalty in the Vietnamese travel industry, Tạp chí Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 20 No. 2, pp. 190-210

- 2007: Giá trị dịch vụ giáo dục đại học nhìn từ góc độ sinh viên, Tạp chí Phát Triển Kinh Tế, số tháng Năm

- 1999: Advertising, Brand Image, and Brand choice in a Niche market in Vietnam, Tạp chí Asia - Singapore Journal of Media, Vol. 26, pp. 33-37

Và các Quyển sách như:

- 2009: Tài liệu tham khảo “Business cases for master of business administration in Vietnam”

- 2009: Tài liệu tham khảo “Hướng dẫn giải bài tập tình huống quản trị kinh doanh tại Việt Nam”

- 2009: Tài liệu tham khảo “Teaching note: Business case for master of business administration in Vietnam”

- 2007: Giáo trình giảng dạy Quản trị chiêu thị (tái bản)

Bên cạnh đó, Cô còn tham luận các hội nghị như:

- 2009: Tham luận tại Hội nghị quốc tế về đào tạo thương mại điện tử (Bộ Công Thương, Cục Thương Mại Điện Tử và Công Nghệ Thông Tin) về Phương pháp giảng dạy Thương mại điện tử nhìn từ góc độ đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, Kỷ yếu Thương Mại Điện Tử và Phát Triển Nguồn Nhân Lực 9/2005: Tham luận tại Hội nghị quốc tế về quản lý giáo dục (Chương trình Swiss-AIT- Vietnam), Understanding perceived service value from the student’s voice, Kỷ yếu Management Education for the 21st Century – Management for the Knowledge Society, Hochiminh City, International Conference in Vietnam, Proceedings, pp. 2-2

- 9/2003: Tham luận tại Hội nghị quốc tế về quản lý giáo dục (Chương trình Swiss - AIT - Vietnam), Vietnamese consumer attitude toward internet purchases, Kỷ yếu Management Education for the 21st Century – Managing future challenges, Hanoi, International Conference in Vietnam, Proceedings, pp. 52-58

- 9/2003: Tham luận tại Hội nghị quốc tế về quản lý giáo dục (Chương trình Swiss - AIT - Vietnam), Impact of web technology on customer relationships - business customers’ perspective, Kỷ yếu Management Education for the 21st Century – Managing future challenges, Hanoi, International Conference in Vietnam, Proceedings, pp. 118-124


Có hơn 31 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy ở cả bậc đào tạo Đại học và Cao học, các môn giảng dạy chính bao gồm:

- Quản trị Marketing

- Chiến lược Marketing

- E-Marketing

- Quản trị kênh phân phối

- Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

Lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm:

- Kinh doanh bán lẻ trên mạng,

- Hành vi tiêu dùng trên mạng xã hội,

- Truyền thông marketing trực tuyến,

- Tài sản thương hiệu,

- Danh tiếng tổ chức,

- Hành vi tiêu dùng truyền thống,

- Quản trị mối quan hệ khách hàng trong giao dịch B2B.