Lê Minh Phúc

Lê Minh Phúc

Học vị/Chức danh

/Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Là cử nhân Anh văn, kỹ sư mỏ địa chất, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: giám đốc dự án, giám đốc kế hoạch cho đến khi trở thành Phó tổng giám đốc Công ty Đồng Tâm

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: