Lê Thị Ngọc Tú

Lê Thị Ngọc Tú

Học vị/Chức danh

Thạc sĩ/Giảng viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Cô Lê Thị Ngọc Tú tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Marketing tại Australia năm 2013. Hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cùng với Kiến thức chuyên môn sâu, Cô Ngọc Tú là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường.

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2013

- Thạc sĩ chuyên ngành Marketing tại Australia


Cử Nhân: năm 2011

- Cử nhân Quản trị Nhân sự tại trường Đại học Hoa Sen TPHCM.


Có hơn 3 năm kinh nghiệm trong giảng dạy các môn như:

- Quản trị nhân sự

- Marketing

Lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm:

- Quản trị nhân sự

- Marketing