Mai Chánh Thành

Mai Chánh Thành

Học vị/Chức danh

/Giám đốc M&E Công ty Searefico

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp ngành Nhiệt và máy lạnh

Có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực: kỹ sư điện, quản lí dự án

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: