Mai Đức Nghĩa

Mai Đức Nghĩa

Học vị/Chức danh

Thạc sĩ/Chuyên gia đào tạo và tư vấn

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thạc sĩ Mai Đức Nghĩa tốt nghiệp đại học Trường Đại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh và hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Melbourne University, Ông Nghĩa có nhiều năm giảng dạy về kiểm toán và kiểm soát nội bộ tại Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM cũng như kinh nghiệm thực tế tại công ty kiểm toán E&Y Việt Nam, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Ông hiện là thành viên của CPA Australia.

Sự kết hợp giữa kiến thức và thực tiễn giúp Ông Nghĩa có những bài giảng hoặc chia sẻ kinh nghiệm sâu sắc và có khả năng ứng dụng cao. Ông cũng đóng góp nhiều trong việc biên soạn các giáo trình kiểm toán và kiểm soát nội bộ hiện nay.

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: