Ngô Thị Phương Anh

Ngô Thị Phương Anh

Học vị/Chức danh

Thạc sĩ/Giảng viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp thạc sĩ loại ưu tại ĐẠI HỌC  Western Sydney University  của Úc chuyên ngành Marketing.  Có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại úc và 5 năm làm việc tại việt nam ở lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ và tham gia giảng dạy; nghiên cứu khoa học cấp Trường và cấp Bộ. Tham gia nhiều chương trình Quản trị viên tập sự (Management Trainee) của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước như Unilever, Rose Only Group (Australia).

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2014

Trong quá trình tham gia học tập bậc Thạc sĩ và giảng dạy đến nay, Cô Ngô Thị Phương Anh đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm:

- 2007: Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cấp Thành phố "Nghiên cứu rủi ro của nhà đầu tư chứng khoán trong nước trên địa bàn TP.HCM"

- 2015: Thành viên của đề tài nghiên cứu cấp bộ "Nghiên cứu tác động của marketing qua mạng xã hội Facebook đến hành vi mua trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam".

 


Đã có 6 năm làm công tác giảng dạy trong lĩnh vực Marketing và Quản trị kinh doanh.