Nguyễn Anh Đức

Nguyễn Anh Đức

Học vị/Chức danh

Thạc sĩ/ Phó Tổng Giám đốc thường trực

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Ông Nguyễn Anh Đức là thành viên trong ban điều hành cấp cao của Saigon Co.op - nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam - ông Nguyễn Anh Đức phụ trách trực tiếp công tác chiến lược kinh doanh chuỗi siêu thị Co.opMart - Co.opXtra và quan hệ đối ngoại với các HTX quốc tế. Ngoài ra, ông hiện đang là Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Chíp Sáng và tham gia Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Saigon Co.op, Công ty Cổ Phần Quảng Trường Quốc Tế... Ông còn tham gia hoạt động trong các hội đồng chuyên môn quốc tế và làm diễn giả tại nhiều hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước. Ông tốt nghiệp MBA tại Macquarie Graduate School of Management – Australia, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành kế toán kiểm toán, Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - chuyên ngành Kinh tế chính trị, chứng chỉ quốc tế Certified Sale Executive (CSE), Certified Marketing Executive (CME), Quản trị sự thay đổi (Auckland University), chứng chỉ hành nghề chứng khoán và hiện là nghiên cứu sinh.

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: