Nguyễn Đức Bình

Nguyễn Đức Bình

Học vị/Chức danh

Th.S- Nghiên cứu sinh/Giám đốc

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ quản trị Việt – Bỉ. Từng giữ vị trí Trưởng bộ phận Khách hàng - Công ty Vietnam Marketing Intelligence (VMI) và Trưởng bộ phận Tiếp thị - Công ty Vietnam Marketing Center (VMC) tại Hà Nội .

Hiện đang là Giảng viên cao cấp SIYB (ILO), Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM.

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: