Nguyễn Đức Trí

Nguyễn Đức Trí

Học vị/Chức danh

/Cục trưởng

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Ông là người luôn tu dưỡng và phấn đấu không ngừng, từ một cán bộ nghiệp vụ dần trở thành người đứng đầu Cục thống kê. Là người có bề dày kinh nghiệ m và tâm huyết trong lĩnh vực thống kê.

8 năm liên tục là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 lần Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng ba, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: