Nguyễn Hoàng Hiệp

Nguyễn Hoàng Hiệp

Học vị/Chức danh

Tiến sĩ/Cố vấn cấp cao Công ty tư vấn & đầu tư Investwise

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Malaysia, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh.

Từng là: Giám Đốc Điều Hành – VP Đại Diện Toshiba  Nhật Bản, Giám đốc kinh doanh toàn quốc – Công ty Hewlett Packard (HP), CEO - Công ty Tư Vấn Brother & Advisory, Phó Tổng Giám Đốc – Công ty CP Khoáng Sản Thái Sơn thuộc TCT Thái Sơn – BQP

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: