Nguyễn Lê Huỳnh Trúc

Nguyễn Lê Huỳnh Trúc

Học vị/Chức danh

Thạc sĩ/Giảng viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Cô Nguyễn Lê Huỳnh Trúc tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị chiến lược tại Trường University of North Texas, năm 2013. Hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cùng với Kiến thức chuyên môn sâu, Cô Huỳnh Trúc là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường. Hơn 6 năm học tập tại Mỹ, cô Trúc sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công tác chuyên môn.

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2013

- Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị chiến lược tại Trường University of North Texas, Mỹ.


Cử Nhân: năm 2012

- Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường University of North Texas, Mỹ.


Đã có hơn 3 năm làm công tác giảng dạy môn học Quản trị chiến lược tại Trường Đại học Mở TPHCM.

Lĩnh vực nghiên cứu chính là Quản trị chiến lược.