Nguyễn Minh Thơ

Nguyễn Minh Thơ

Học vị/Chức danh

Thạc sĩ/Giảng viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Cô Nguyễn Minh Thơ tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Trường Đại học Huddersfield - Anh Quốc năm 2013. Hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cùng với Kiến thức chuyên môn sâu, Cô Minh Thơ là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường. 

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2013

- Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Huddersfield - Anh Quốc.


Cử Nhân: năm 2011

- Cử nhân chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán tại Trường Đại học Mở TPHCM.


Có hơn 3 năm kinh nghiệm trong giảng dạy các môn như:

- Thuế và hoạt động kinh doanh

- Thị trường chứng khoán

Lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm:

- Thuế và các hoạt động trong doanh nghiệp

- Tài chính công.