Nguyễn Ngọc Hòa

Nguyễn Ngọc Hòa

Học vị/Chức danh

Tiến sĩ/Phó giám đốc

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Ông Nguyễn Ngọc Hòa gắn bó hơn 26 năm với Liên hiệp HTX Thương mại Tp. HCM, từng là Chủ tịch HĐQT của Saigon Co.op

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: