Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Thủy

Học vị/Chức danh

Thạc sĩ/Giảng viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Cô Nguyễn Thị Thủy tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 2013. Hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cùng với Kiến thức chuyên môn sâu, Cô Thủy là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường. Cô tham gia nghiên cứu khoa học và đã có một số bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học của Trường… Cô cũng tham gia biên soạn giáo trình kỹ năng học tập được lưu hành nội bộ tại Trường Đại học Mở TPHCM.

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2010 đến 2013

- Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM.


Cử Nhân: năm 2004 đến năm 2008

- Cử nhân chuyên ngành Quản trị du lịch tại trường Đại học kinh tế TPHCM.


Có hơn 3 năm kinh nghiệm trong giảng dạy các môn như:

- Kỹ năng học tập

- Quản trị học

- Quản trị du lịch.

Lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm:

- Quản trị kinh doanh

- Du lịch

- Thương mại điện tử

Trong quá trình làm việc và giảng dạy, Cô Nguyễn Thị Thủy đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm:

- 2011: Thành viên đề tài NCKH cấp trường “Đổi mới chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh theo hướng hội nhập”

Và tham gia xuất bản:

- Giáo trình “kỹ năng học tập”, Đại học Mở TPHCM, giáo trình lưu hành nội bộ