Nguyễn Tuấn Kiệt

Nguyễn Tuấn Kiệt

Học vị/Chức danh

Thạc sĩ/Chuyên gia CSR

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tư vấn quản trị tại University of Applied Sciences of Northwest Switzerland.
Hiện đang là:

  • Chuyên gia tư vấn và huấn luyện về Lãnh đạo và Quản trị giáo dục của Tập đoàn tư vấn quốc tế SyNet
  • Chuyên gia cấp cao về Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy
  • Đồng sáng lập NLP™
  • Chuyên gia về Trách Nhiệm Xã Hội

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: