Phạm Văn Phát

Phạm Văn Phát

Học vị/Chức danh

Thạc sĩ/Tổng giám đốc Công ty TNHH Consumer Link Vietnam

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Marketing tại Đại học  Sorbone (Pháp), có hơn 23 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu thị trường, quảng cáo, truyền thông và tư vấn đào tạo.

Là thành viên chính thức của Hiệp hội nghiên cứu thị trường thế giới ESOMAR từ năm 2011.

Đặc biệt yêu thích các hoạt động xã hội và sẵn sàng chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm, hiện ông đang là Giảng viên thỉnh giảng đang tham gia giảng dạy Cao học khoa marketing Đaaij học Kinh tế Tp.HCM, nhiều trường đại học và trung tâm đào tạo quản lí.

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: