Phan Hiển Minh

Phan Hiển Minh

Học vị/Chức danh

Tiến Sĩ/Giảng viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tiến sĩ Phan Hiển Minh tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Tài chính Tín dụng tại Học viện Tài chính, Phân viện TPHCM năm 2003. Hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và hơn 40 năm làm việc trong lĩnh vực Kiểm soát cùng với Kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm dày dặn, Thầy Phan Hiển Minh là một trong số giảng viên đầu ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường. Thầy còn tham gia nhiều công trình nghiên cứu cấp thành phố về lĩnh vực liên quan, và xuất bản các giáo trình về Thuế.

Thông tin liên lạc:

Tiến Sĩ: năm 2003

- Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính tín dụng tại Học viện tài chính, Phân viên TP.HCM


Thạc Sĩ: năm 1999

- Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Tín dụng tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM


Cử Nhân: năm 1982

- Cử nhân chuyên ngành Ngân sách tại Trường Đại học Tài chính Kế toán TP.HCM


Có hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo về Thuế và các hoạt động kinh doanh.

Lĩnh vực nghiên cứu chính là Thuế và các hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình làm việc và giảng dạy, TS Phan Hiển Minh đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm:

- 2011: Thành viên đề tài NCKH cấp Thành phố “Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào TP.Hồ Chí Minh trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của WTO"

Ngoài ra, Thầy còn là tác giả của Giáo trình:

- 2009: Tác giả của Giáo trình Thuế - Giáo trình lưu hành nội bộ tại Trường Đại học Mở TPHCM.