Trần Hữu Đoàn

Trần Hữu Đoàn

Học vị/Chức danh

/CEO/Phó Tổng giám đốc

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương Tp. HCM.
Hiện đang đảm nhiệm và tham gia quản lý:

  • Đại sứ BNI Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân BNI Captain Chapter
  • Giám đốc Kinh doanh Công ty Tư vấn & Kiểm toán Gia Cát
  • Phó TGĐ Công ty TM-DV Ý Nhân
  • Phó Giám đốc Công ty Tuổi Trẻ 24

Tham gia giảng dạy chuyên môn và giảng dạy kỹ năng mềm cho các công ty cũng như sinh viên ở các trường Đại học.

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: