Trần Khánh Lâm

Trần Khánh Lâm

Học vị/Chức danh

Tiến Sĩ/Tổng thư ký

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tiến sĩ Trần Khánh Lâm tốt nghiệp đại học Trường Đại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh và hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Ông Khánh Lâm hiện là kiểm toán viên Việt Nam, có bằng kiểm toán viên Úc, Kế toán quản trị Anh Quốc.

Ông Khánh Lâm đã trải qua nhiều năm trong nghề nghiệp kiểm toán tại các công ty A&C, E&Y Việt Nam, BDO, và Vietvalues trước khi trở thành Tổng thư ký VACPA. Với kiến thức rộng và sự am hiểu sâu sắc về nghề nghiệp, Ông thường tham gia các hội thảo, tọa đàm và giảng dạy các khóa học trong và ngoài nước liên quan đến kiểm toán độc lập và kiểm soát nội bộ.

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: