Trần Kim Việt Thắng

Trần Kim Việt Thắng

Học vị/Chức danh

Thạc sĩ/Giảng viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thầy Trần Kim Việt Thắng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường University of Houston, Clear Lake - USA năm 2006. Hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cùng với Kiến thức chuyên môn sâu, Thầy Việt Thắng là một trong số giảng viên cơ hữu của Trường. Thầy tham gia nghiên cứu khoa học và đã có nhiều bài báo xuất bản trên các tạp chí uy tín. 

Thông tin liên lạc:

Thạc Sĩ: năm 2007 đến năm 2010

- Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường University of Houston, Clear Lake - USA.


Cử Nhân: năm 2003 đến năm 2007

- Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm TPHCM.


Có hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy trong ngành Quản trị kinh doanh. Môn học mà Thầy trực tiếp giảng dạy là môn Giao tiếp trong kinh doanh.

Lĩnh vực nghiên cứu chính là Quản trị kinh doanh

Trong quá trình làm việc và giảng dạy, Thầy Trần Kim Việt Thắng đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm:

- 2011: Đề tài NCKH cấp trường “Học phí, chi phí cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc đại học”. Tên những người tham gia: PGS.TS Lê Bảo Lâm, ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc. Trường đại học Mở TP. HCM

Và các công trình nghiên cứu khoa học như:

- 2014: “Food Tourism Development throughout the Mekong Delta of Vietnam”, Tên những người viết: PGS.TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh, ThS. Trần Kiêm Việt Thắng. Tạp chí: APTA 2014: Development of Regional Tourism by Collaboration Between Public Sector and Academics in the Asia Pacific Region

- 2014: “Phát triển du lịch ẩm thực đồng quê ở vùng đồng bằng sông Cửu Long”, Tên những người viết: ThS. Trần Kiêm Việt Thắng, ThS. Đoàn Thị Thanh Thuý. Tạp chí: Hội thảo khoa học: Khoa học công nghệ và sự phát triển kinh tế sáng tạo tỉnh Long An

- 2012: “How to manage business ethics effectively?”, Tên những người viết: ThS. Trần Kiêm Việt Thắng. Tạp chí: Journal of science (1) (Ho Chi Minh City Open University)