Trần Quốc Huân

Trần Quốc Huân

Học vị/Chức danh

/Phó Tổng giám đốc Công ty FrieslandCampina Việt Nam

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: